Przejdź do treści

Kierownik budowy

KELVIN TERNO oddział Kelvin Sp. z o.o., zajmuje się projektowaniem i budową sieci ciepłowniczych oraz węzłów cieplnych.

Stanowisko: Kierownik budowy

Zakres obowiązków:

 • Kierowanie projektami.
 • Przygotowanie zestawień, kosztorysów, wycen kosztów i budżetów budów.
 • Planowanie rozwiązań i optymalizacja rozwiązań dla potrzeb budów.
 • Nadzór wykonawczy nad realizowanymi obiektami i instalacjami.
 • Kontrola wykonań w zakresie ilości, jakości, kosztów i terminowości.
 • Rozliczanie budów.
 • Prowadzenie odbiorów.
 • Przygotowywanie dokumentacji realizacyjnej i powykonawczej.
 • Organizowanie, wykonywanie i nadzorowanie usług serwisowych.

Wymagane umiejętności:

 • Wykształcenie wyższe, techniczne.
 • Uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych .
 • Znajomość wymagań technicznych, eksploatacyjnych i jakościowych związanych z budowami sieci, instalacji, systemów i obiektów.
 • Wiedza i umiejętności z zakresu kierowania projektami.
 • Posługiwanie się programem MS PROJECT , AUTOCAD.
 • Prowadzenie korespondencji technicznej, urzędowej i biznesowej.
 • Znajomość prawa zamówień publicznych.
 • Prawo jazdy

 

Forma zatrudnienia: umowa o pracę, umowa współpracy

Adres miejsca pracy:

Siedziba Bielsko-Biała, Kraków, miejsca prowadzenia przez Kelvin Sp. z o.o. inwestycji budowlanych na terenie kraju (woj. śląskie, dolnośląskie, małopolskie, opolskie, podkarpackie)

Oferujemy:

stabilne warunki zatrudnienia, praca w młodym zespole, uczestnictwo     w realizacji dużych i ciekawych projektów, samodzielność, zapewnienie  wsparcia przez  doświadczonych projektantów, szkolenia. Ubezpieczenie grupowe, Ubezpieczenie zdrowotne, Karta MultiSport.

 

Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie CV na adres: kadry@kelvin.pl

 

Dodatkowe informacje:

Zastrzegamy sobie prawo odpowiedzi na wybrane oferty.

Prosimy o zapoznanie się z treścią obowiązku informacyjnego:

Uprzejmie informujemy, że Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest firma Kelvin Sp. z o.o. z siedzibą w Bielsku-Białej, kod pocztowy 43-300, przy ul. Sobieskiego 413.

We wszelkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych przez Kelvin Sp. z o.o. uprzejmie prosimy kontaktować się z Inspektorem Danych Osobowych pod adresem e-mail: daneosobowe@kelvin.pl

Dane osobowe przetwarzane będą w celu rekrutacji na stanowisko Kierownik Robót

Podstawą przetwarzania danych jest wyrażona przez Panią/Pana zgoda, zgodnie z art. 6 ust.1 a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r.

Kategorie przetwarzanych danych w procesie rekrutacji to: dane identyfikacyjne, dane kontaktowe, dane adresowe, dane o wykształceniu, stażu pracy, uprawnieniach zawodowych.

Kategorie przetwarzanych danych w celach zatrudnienia zgodne są Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy (Dz. U. z 2018 r., poz. 108 t.j.) - w szczeg. art. 221  § 1.

Dane osobowe przetwarzane są do momentu ustania celu, dla którego zostały zebrane lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania.

Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.

Każda osoba ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.