Przejdź do treści

Analizy inżynierskie systemów ciepłowniczych

 • Analiza pracy sieci dla warunków nominalnych

 • Analiza pracy sieci na podstawie pomiarów lub zadanych warunków

 • Analiza węzłów wg. jakości ich pracy

 • Analiza możliwości obniżenia tabel regulacyjnych

 • Analiza pracy źródeł na wspólną sieć

 • Analiza możliwości zabudowy akumulatora ciepła

 • Analiza rozbudowy i modernizacji systemu ciepłowniczego

 • Dobór optymalnej lokalizacji przepompowni

 • Identyfikacja odcinków sieci wymagających modernizacji

 • Identyfikacja „wąskich gardeł”

 • Dobór średnic rurociągów dla zadanych parametrów pracy sieci

 • Analiza możliwości awaryjnego przesyłu ciepła

 • Analiza pracy systemu ciepłowniczego po wpięciu dodatkowego źródła

 

Powyższe analizy są przykładami niektórych z realizowanych przez nas zadań. Pozostajemy otwarci na propozycje klienta dotyczące zakresu opracowania.

Warto również podkreślić, że przeprowadzane analizy mogą być podstawą do wdrożenia oprogramowania w danym przedsiębiorstwie.