Przejdź do treści

District Energy Management

Krótki opis produktów:

Najbardziej zaawansowane oprogramowanie do przeprowadzania analiz inżynierskich, planowania produkcji w czasie rzeczywistym i optymalizacji pracy sieci ciepłowniczej. Wdrażane oprogramowanie stanowi system wsparcia w podejmowaniu decyzji przez dyspozytorów, analityków oraz zarząd. Pozwala na eksploatację sieci ciepłowniczej w sposób optymalny oraz umożliwia efektywniejsze prowadzenie przedsiębiorstwa.

 

Podstawowe funkcjonalności

Budowa modelu
Zbuduj model matematyczny sieci ciepłowniczej bazując na informacjach gromadzonych w innych systemach IT.

What-If Scenario
Przeprowadzaj analizy dla zadanych parametrów sieci bazując na aktualnym stanie zapotrzebowania odbiorców.

Monitoring sieci
Monitoruj parametry sieci ciepłowniczej w każdym jej punkcie, bazując na wynikach obliczeń otrzymywanych w czasie rzeczywistym.

Analizy inżynierskie
Wykorzystaj model matematyczny sieci ciepłowniczej w celu realizacji analiz hydraulicznych dla zdefiniowanych warunków brzegowych.

Interfejs użytkownika
Definiuj czytelny sposób prezentacji wyników obliczeń za pomocą wbudowanych narzędzi, pokazując aktualnie panujące parametry na sieci.

Raportowanie
Eksportuj otrzymywane wyniki obliczeń do arkusza kalkulacyjnego lub baz danych.

Optymalizacja temperatury
Minimalizuj temperaturę zasilania czynnika grzewczego pozwalając tym samym na obniżenie kosztów dystrybucji ciepła.

Optymalizacja pomp
Minimalizuj koszty pompowania z zachowaniem wymaganej dyspozycji ciśnienia w węzłach sieci ciepłowniczej.

Architektura rozwiązania

Moduły Off-line

Moduł Off-line odwzorowuje sieć ciepłowniczą w modelu matematycznym. W trybie symulacji statycznych dokonuje obliczeń hydraulicznych i termodynamicznych. Program dostarcza informacje o parametrach termodynamicznych w każdym punkcie sieci ciepłowniczej.

 

Moduły On-line

Moduł On-line odwzorowuje sieć ciepłowniczą w modelu matematycznym. W trybie rzeczywistym automatycznie pobiera wybrane dane pomiarowe z systemu SCADA i cyklicznie dokonuje symulacji hydraulicznych i termodynamicznych. W wyniku powyższych obliczeń program dostarcza pełnej informacji o bieżących parametrach termodynamicznych w każdym punkcie sieci ciepłowniczej.

 

Optymalizator Temperatury

Optymalizator Temperatury minimalizuje koszty dystrybucji energii cieplnej w sieci poprzez optymalizację temperatury zasilania wyprowadzanej z jednostek wytwórczych. Podczas optymalizacji parametrów czynnika grzewczego uwzględniane są zarówno zmiany zapotrzebowania na energię cieplną, warunki pogodowe, ograniczenia techniczne, harmonogram pracy źródeł, jak i koszty zakupu energii cieplnej i elektrycznej.

 

Optymalizator Pomp

Optymalizator Pomp dobiera optymalne parametry pracy pomp obiegowych i przepompowni sieciowych, w celu minimalizacji kosztów zakupu energii elektrycznej. Podczas optymalizacji nastaw ciśnienia na pompach uwzględniane są ograniczenia techniczne sieci i pomp oraz minimalne ciśnienie dyspozycyjne pozwalające na poprawną pracę węzłów.

 

Data Manager Data Services

Data Manager Data Services to zbiór aplikacji umożliwiających konfigurowanie, przetwarzanie i administrowanie sygnałami z najbardziej powszechnych źródeł danych. Działania te są obsługiwane przy użyciu niezależnych procesów zwanych Usługami Danych (Data Services). Aplikacje te pozwalają na pobieranie informacji z systemów bazodanowych, plików tekstowych, serwerów OPC itp.

 

License Server Manager

License Server Manager (LSM) to aplikacja pozwalająca zarządzać zakupionymi licencjami. Określa maksymalną ilość możliwych do wykorzystania licencji równoczesnych nieuzależnionych od konkretnego użytkownika. Dodatkowo system licencjonowania pozwala na równoległą pracę wielu instancji oprogramowania.

 

Operator

Operatorem systemu może być członek zarządu, analityk, dyspozytor lub informatyk. W zależności od ustawionego poziomu dostępu i zaczytanej licencji użytkownik może przeglądać wyniki obliczeń z modelu On-line i Optymalizatora, przeprowadzać analizy inżynierskie czy też zmieniać konfigurację sieci.