Przejdź do treści

Optymalizacja systemów ciepłowniczych

 

Usługa Diagnostyki (UD)

Wstępna diagnostyka pracy systemu ciepłowniczego ma na celu wskazanie potencjału optymalizacji w poszczególnych obszarach i ukierunkowanie ewentualnych szczegółowych analiz, badań i obliczeń. Wyniki tej analizy pomogą wskazać możliwe obszary optymalizacji.

Usługa Analizy (UA)

Celem wykonania Usługi Analizy jest identyfikacja uwarunkowań prawnych, organizacyjnych i technicznych oraz oszacowanie nakładów pracy, kosztów i korzyści wynikających z optymalizacji pracy sieci. Wyniki tej analizy zdefiniują obszary optymalizacji i uzyskania oszczędności energii.


 

Usługa Diagnostyki

 

Zakres opracowania:

 • Wyznaczenie wskaźników oceny pracy systemu i porównanie ich do wskaźników rekomendowanych, optymalnych lub standardowych.

 • Sporządzenie wykresów zmienności poszczególnych parametrów na tle wartości standardowych i normatywnych.

 • Przedstawienie potencjału optymalizacji w obszarze obniżenia strat ciepła na przesyle, w tym poprzez:

  • optymalizację parametrów dostawy;

  • obniżenie parametrów normatywnych;

  • poprawę sposobu i jakości regulacji węzłów i sieci;

  • obniżenie ubytków nośnika.

 • Przedstawienie potencjału optymalizacji w obszarze ograniczenia zużycia energii elektrycznej poprzez optymalizację przepływów w sieci cieplnej.

 • Przedstawienie szacunkowego kosztu potencjału oszczędności energii.

 • Wskazanie możliwości realizacji przedsięwzięć związanych z pozyskaniem tzw. „białych certyfikatów”.

Na podstawie wstępnej diagnostyki będziemy w stanie zaoferować Państwu szczegółową Usługę Analizy uwarunkowań dla przeprowadzenia konkretnych działań, w tym analizę uwarunkowań formalno – prawnych, technicznych i ekonomicznych.

 

Poufność danych

Przekazane dane zostaną zachowane w poufności i wykorzystane jedynie w celu jakiemu miały służyć. Przed wysłaniem przez klienta danych firma Kelvin przekazuje podpisane oświadczenie o poufności informacji.

 

Usługa Analizy


Zakres opracowania:

Usługa Analizy obejmuje zakres oferowany w Usłudze Diagnostyki. Dodatkowo przekazane opracowanie będzie obejmowało:

 • Wykonanie szczegółowej analizy uwarunkowań formalno – prawnych, technicznych i ekonomicznych dla przeprowadzenia konkretnych działań optymalizacyjnych.

 • Wskazanie możliwości realizacji oraz nakładów rzeczowych i finansowych na projekty przedsięwzięć poprawiających efektywność energetyczną.

 • Sporządzenie audytu efektywności energetycznej.

 • Przygotowanie kompletnej dokumentacji wniosku do Prezesa URE w celu uzyskania świadectw efektywności energetycznej (białych certyfikatów) dla wskazanych przedsięwzięć.

 • Wykonanie analizy warunków wdrożenia oprogramowania do zarządzania pracą sieci ciepłowniczej wraz z optymalizatorem temperatury.

Zakres opracowania wymieniony powyżej nie jest zamknięty. Jeśli z Państwa inicjatywy zostaną zgłoszone propozycje, jesteśmy otwarci w zakresie rozszerzenia zakresu analizy o dodatkowe obszary pracy systemu ciepłowniczego.

 

Poufność danych

Przekazane dane zostaną zachowane w poufności i wykorzystane jedynie w celu jakiemu miały służyć. Przed wysłaniem przez klienta danych firma Kelvin przekazuje podpisane oświadczenie o poufności informacji.

 

Schemat realizacji usługi

Schemat realizacji usługi