Przejdź do treści

Wykonawstwo, modernizacja i serwis

Projektowanie i doradztwo techniczne

Wykonawstwo – Montaż –Uruchomienie- Serwis

 

Budowa, montaż uruchomienie i serwis: 

 • Ciepłociągi preizolowane
 • Preizolowane rury Spiro
 • Ciepłociągi  „stal w stali”
 • Sieci tradycyjne, kanałowe
 • Komory i studnie ciepłownicze
 • Estakady, przepusty, przewierty
 • Węzły cieplne
 • Stacje ciepłownicze
 • Przepompownie
 • Kotłownie

 

ZAKRES PRAC:

Budowa sieci cieplnych, wodnych i parowych:

 • Sieci preizolowane we wszystkich dostępnych w Polsce technologiach
 • Systemy rur stalowych w płaszczu stalowym do przesyłu pary (do 400°C) i czynników niebezpiecznych
 • Magistrale napowietrzne z rur stalowych i preizolowanych
 • Wykonywanie schematów montażowych i alarmowych
 • Wykonywanie przecisków
 • Przyłącza metodą „wcinki na gorąco”
 • Montaże ciepłociągów w systemie  podgrzewu wstępnego
 • Badania reflektometryczne sieci cieplnych
 • Nadzór autorski i specjalistyczny nad wykonaniem montażu systemu

 

Budowa obiektów i konstrukcji związanych z sieciami cieplnymi: komory, studnie, kanały przełazowe wraz z kompletnym wyposażeniem, przyciski, przewierty, estakady

 

Budowa, montaż i regulacja węzłów cieplnych oraz stacji ciepłowniczych

 • Dostawy i montaż węzłów kompaktowych i przepompowni
 • Budowa oraz instalacja węzłów, stacji ciepłowniczych i przepompowni
 • Montaż i uruchamianie instalacji AKPiA,  systemów monitoringu i SCADA
 • Uruchomienia węzłów, przepompowni oraz pełna regulacja nastaw
 • Serwisu gwarancyjny i pogwarancyjny
 • Szkolenia personelu użytkownika

 

Współpracujemy ze sprawdzonymi podwykonawcami, a budowy realizujemy zgodnie z zaleceniami FIDIC oraz stosując standardy PN-EN ISO 14001:2005 i BS OHSAS 18001:2007. Nasze realizacje wykonujemy kompleksowo z przekazaniem terenu przywróconego do stanu pierwotnego.

Projekty realizujemy w formułach Zaprojektuj i Wybuduj, Generalnego Wykonawstwa oraz Podwykonawstwa.

 

 

Chcesz dowiedzieć się więcej?

WYŚLIJ ZAPYTANIE