Menu

Oddzielacz

KELVIN ALUKAST dostarcza chemię odlewniczą do ciśnieniowego odlewania metali.

KELVIN ALUKAST oferuje środki oddzielające, syntetyczne, półsyntetyczne, olejowe oraz z dodatkiem wosków do odlewania ciśnieniowego stopów aluminium, magnezu i cynku, które z wodą tworzą bardzo stabilne mikroemulsje. Wszystkie środki opracowane zostały zgodnie z normami ochrony środowiska i ekologii, gwarantując doskonałe oddzielanie, jakość powierzchni odlewanych detali, oraz doskonałą czystość formy. Wszystkie produkty są wodorozcieńczalne i mogą być stosowane do centralnego systemu smarowania.

PRODUKTY SYNTETYCZNE SERII 5000

 • LEVEX PF 5245
 • LEVEX PF 5260
 • LEVEX PF 5300
 • LEVEX PF 5500/ LEVEX PF STAR L
 • LEVEX PF 5550/ LEVEX PF STAR LX2
 • LEVEX PF 5600/ LEVEX PF 1202
 • LEVEX PF SINT UNIVERSAL

PRODUKTY PÓŁSYNTETYCZNE I OLEJOWE SERII 8000

 • LEVEX PF 8000/ LEVEX PF 5047
 • LEVEX PF 8050/ LEVEX PF 5132
 • LEVEX PF 8060/ LEVEX PF 1203X
 • LEVEX PF 8080/ LEVEX PF 5123
 • LEVEX PF 8100/ LEVEX PF1202X
 • LEVEX PF 8500/ LEVEX PF 787D
 • LEVEX SQ 8007/ LEVEX SQ447 - odlewanie stopów aluminium w stanie półciekłym

PRODUKTY SERII 8900 z DODATKIEM WOSKÓW

 • LEVEX PF 8900/ LEVEX PF 1203
 • LEVEX PF 8950/ LEVEX PF 5027

Środki do odlewania mosiądzu

Grupa nowoczesnych środków oddzielających syntetycznych z dodatkiem grafitu lub bez grafitu, zapewniających dobre oddzielanie oraz doskonałe wykończenie powierzchni. Opracowane zostały zgodnie z normami ochrony środowiska naturalnego.

SERIA LEVEX BRASS

 • LEVEX BRASS WH
 • LEVEX BRASS N
 • LEVEX BRASS NF