Menu

Smary tłokowe

KELVIN ALUKAST oferuje oleje smarujące grafitowe lub bez dodatku grafitu do smarowania natryskowego i kropelkowego tłoków.

 • LEVEX LUBE LF
 • LEVEX LUBE LV
 • LEVEX LUBE LV 33
 • LEVEX LUBE LV Z
 • LEVEX LUBE LFG olej z dodatkiem grafitu
 • LEVEX LUBE LVG olej z dodatkiem grafitu

Oleje smarujące, ekologiczne wodorozcieńczalne do smarowania natryskowego tłoków.

 • LEVEX LUBE W 261
 • LEVEX LUBE W DD

Smary stałe, w postaci granulatu o różnej wielkości, do każdego rodzaju dozownika.

 • PERLUBE BS/SE
 • PERLUBE BSL 15/25
 • PERLUBE GR/SE 

Ekologiczny smar w postaci ciekłej, syntetyczny, wysokowydajny.

 • LEVEX ECO PA T1