Menu

Systemy oczyszczania powietrza

W czasie pracy maszyn odlewniczych generowane są zanieczyszczenia w postaci pary wodnej zawierającej środki smarne podawane na formy. W celu zapewnienia właściwych warunków pracy, zgodnych z wymaganiami określonymi w przepisach prawa, jak również narzuconych przez przepisy związane z ochroną środowiska, niezbędnym jest zainstalowanie na hali maszyn systemu, który oczyści powietrze z tych zanieczyszczeń.

Z uwagi na własności fizykochemiczne powstających zanieczyszczeń, zastosowanie w tego typu aplikacji filtrów tzw. „suchych”, opartych na wkładach filtracyjnych, nie jest właściwym rozwiązaniem.

W warunkach odlewni, gdzie powstające zanieczyszczenia zawierają bardzo dużo wilgoci oraz związków chemicznych z grupy polimerów i wosków, najlepiej sprawdzają się filtry „mokre”, gdzie zanieczyszczenia usuwane są w procesie ich kondensacji w wodzie.

Oferowany przez nas systemVQC-hi VENTURI-QUENCHER oparty jest na kolumnach – płuczkach, w których powstające w czasie procesu odlewania opary zawierające zanieczyszczenia kondensują się w sekcji zwężek venturiego. Producentem systemu jest włoska firma ECOCHIMICA Srl.

W zależności od ilości pracujących maszyn, możliwe jest wykonanie centralnego systemu oczyszczania opartego na płuczce o dużej wydajności bądź też montaż kolumny mniejszej bezpośrednio na maszynie odlewniczej.