Przejdź do treści

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020

 

 

 

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020

 

Kelvin Sp. z o.o. realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich "PES SOLUTION - innowacyjne narzędzie do modelowania i prognozowania zaotrzebowania na energię cieplną"

Celem projektu jest opracowanie systemu umożliwiającego optymalizację zużycia energii cieplnej przez pojedyncze obiekty oraz całe obszary poprzez tworzenie wzorców predykcji zapotrzebowania z użyciem algorytmów sztucznej inteligencji.

 

Umowa o dofinansowaniu Projektu

Nr Umowy: POIR.01.01.01-00-1477/20-00
Wartość projektu: 2 794 305,74 PLN
Dofinansowanie projektu z Funduszy Europejskich: 2 000 814,59 PLN
Okres realizacji projektu: od 01.12.2021 do 31.10.2023

 

Program Operacyjny „Inteligentny Rozwój 2014-2020”

Oś priorytetowa „Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa”
Działanie 1.1 Projekty B+R przedsiębiorstw
Podziałanie 1.1.1 Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa
Konkurs 6/1.1.1/2020 – Szybka ścieżka

 

Baner unia europejska

 

 

Główne zastosowania projektu

 

01. Modelowanie gospodarki cieplnej z uwzględnieniem aspektów technicznych i ekonomicznych

System pozwoli na kompleksowe analizowanie gospodarki cieplnej, uwzględniając zarówno techniczne aspekty jej funkcjonowania, jak i ekonomiczne aspekty związane z kosztami zużycia energii cieplnej.

02. Wsparcie decyzji w procesach inwestycyjnych

Dzięki systemowi inwestorzy będą mogli dokładniej ocenić, jakie inwestycje w zakresie efektywności energetycznej są opłacalne i jakie korzyści przyniosą.

03. Wspomaganie procesów planowania wytwarzania, dystrybucji i zużycia energii cieplnej

System umożliwi bardziej efektywne planowanie i zarządzanie produkcją, dystrybucją i konsumpcją energii cieplnej, co może przyczynić się do oszczędności i zrównoważonego rozwoju.

04. Pozyskiwanie danych do analiz, audytów energetycznych i ekspertyz

System będzie dostarczał niezbędnych danych do przeprowadzania analiz, audytów energetycznych oraz ekspertyz w obszarze objętym jego działaniem, co pozwoli na bardziej precyzyjne diagnozowanie problemów i proponowanie rozwiązań.
 


Cele projektu PES Solution

 
  • Zwiększenie dokładności predykcji zapotrzebowania na ciepło dla obiektów, uwzględniając indywidualne cechy i przeznaczenie tych obiektów.
  • Zwiększenie dokładności predykcji dla całych obszarów, uwzględniając czas transportu energii i charakterystyki obiektów na tych obszarach.
  • Stworzenie dynamicznego wzorca odbiornika ciepła na podstawie wielu parametrów, takich jak geometria, przeznaczenie, usytuowanie i rodzaj instalacji odbiorczych.