Przejdź do treści

Kierownik robót

TERNO oddział Kelvin Sp. z o.o., zajmuje się budową sieci cieplnych oraz kompleksową realizacją usług związanych z wdrażaniem technologii i systemów ciepłowniczych. Spółka dostarcza rozwiązania dla chłodzenia procesów przemysłowych oraz instalacjach klimatyzacji i wentylacji dla obiektów wielkopowierzchniowych.

Stanowisko: Kierownik Robót w dziale instalacji przemysłowych

Zakres obowiązków:

 1. Kierowanie projektami.
 2. Analiza potrzeb i wymagań.
 3. Planowanie i organizacja budów.
 4. Przygotowanie zestawień, kosztorysów, wycen kosztów i budżetów.
 5. Planowanie i optymalizacja rozwiązań dla potrzeb realizacji projektów.
 6. Nadzór wykonawczy nad realizowanymi obiektami i instalacjami.
 7. Pozyskiwanie zgód, uzgodnień i nadzorów.
 8. Nadzór nad jakością.
 9. Doradztwo techniczne.
 10. Kontrola wykonania w zakresie ilości, jakości, kosztów i terminów.
 11. Rozliczanie budów.
 12. Prowadzenie odbiorów.
 13. Przygotowywanie dokumentacji realizacyjnej i powykonawczej.
 14. Przygotowywanie ofert.
 15. Realizacja obowiązków wynikających z wewnętrznych regulaminów, zarządzeń, procedur i procesów.
 16. Raportowanie i rejestracja procesów w systemie informatycznym.
 17. Kontakt z kontrahentami.
 18. Wykonywanie poleceń przełożonego zgodnie z przyjętą strategią spółki i realizowanymi projektami.

 

Wyrób główny:

 1. Węzły cieplne
 2. Instalacje grzewcze
 3. Systemy stabilizacji temperatury urządzeń i obiektów

 

Wymagane umiejętności i uprawnienia:

 1. Wykształcenie wyższe, techniczne.
 2. Uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych.
 3. Umiejętność kierowania budową.
 4. Umiejętność tworzenia harmonogramów.
 5. Świadectwo kwalifikacyjne E i D w zakresie urządzeń, instalacji i sieci cieplnych.
 6. Bardzo dobra znajomość wymagań technicznych, eksploatacyjnych i jakościowych związanych z budowami instalacji, systemów, sieci i obiektów.
 7. Znajomość praw krajowych i europejskich związanych z budowami instalacji, systemów, sieci i obiektów.
 8. Znajomość technicznych norm krajowych i europejskich dotyczących instalacji, systemów, sieci i obiektów.
 9. Znajomość procedur, przepisów i zasad  związanych z realizacją budów instalacji, systemów, sieci i obiektów.
 10. Wiedza i umiejętności z zakresu kierowania projektami.
 11. Umiejętność czytania i wykorzystywania projektów i schematów technicznych.
 12. Umiejętność tworzenia schematów technicznych i technologicznych.
 13. Prawo jazdy – min. 2 lata.
 14. Biegłe korzystanie z komputera i komputerowych urządzeń przenośnych.
 15. Biegła praca w programach MS EXCEL, MS WORD i MS PROJECT.
 16. Posługiwanie się programem AUTOCAD.
 17. Prowadzenie korespondencji technicznej, urzędowej i biznesowej

 

Forma zatrudnienia: umowa o pracę, umowa współpracy

Adres miejsca pracy:

Siedziba Bielsko-Biała, miejsca prowadzenia przez Kelvin Sp. z o.o. inwestycji budowlanych na terenie kraju (woj. śląskie, dolnośląskie, małopolskie, opolskie, podkarpackie, mazowieckie)

Oferujemy:

stabilne warunki zatrudnienia, praca w młodym zespole, uczestnictwo w realizacji dużych i ciekawych projektów, samodzielność, zapewnienie  wsparcia przez  doświadczonych projektantów, szkolenia. Ubezpieczenie grupowe, Ubezpieczenie zdrowotne ALLIANZ, Karta MultiSport.

 

Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie CV na adres: kadry@kelvin.pl

 

Dodatkowe informacje:

Zastrzegamy sobie prawo odpowiedzi na wybrane oferty.

Prosimy o zapoznanie się z treścią obowiązku informacyjnego:

Uprzejmie informujemy, że Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest firma Kelvin Sp. z o.o. z siedzibą w Bielsku-Białej, kod pocztowy 43-300, przy ul. Sobieskiego 413.

We wszelkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych przez Kelvin Sp. z o.o. uprzejmie prosimy kontaktować się z Inspektorem Danych Osobowych pod adresem e-mail: daneosobowe@kelvin.pl

Dane osobowe przetwarzane będą w celu rekrutacji na stanowisko Kierownik Robót

Podstawą przetwarzania danych jest wyrażona przez Panią/Pana zgoda, zgodnie z art. 6 ust.1 a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r.

Kategorie przetwarzanych danych w procesie rekrutacji to: dane identyfikacyjne, dane kontaktowe, dane adresowe, dane o wykształceniu, stażu pracy, uprawnieniach zawodowych.

Kategorie przetwarzanych danych w celach zatrudnienia zgodne są Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy (Dz. U. z 2018 r., poz. 108 t.j.) - w szczeg. art. 221  § 1.

Dane osobowe przetwarzane są do momentu ustania celu, dla którego zostały zebrane lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania.

Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.

Każda osoba ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.