Przejdź do treści

Aktualności

Sieć ciepłownicza na Plantach w Krakowie 2020

Ciśnieniowa Odlewnia Aluminium i Cynku META-ZEL: Instalacja wentylacji

Ciśnieniowa Odlewnia Aluminium i Cynku META-ZEL: Instalacja wentylacji

  • Dostawa i montaż central wentylacyjnych
  • Dostawa i montaż nagrzewnic gazowych
  • Dostawa i montaż kanałów wentylacyjnych
  • Dostawa i montaż układu automatyki instalacji ogrzewania i wentylacji hali

Energomontaż Chorzów Sp. z o.o. / Kompania Węglowa S.A: Modernizacja układu zasilania

Energomontaż Chorzów Sp. z o.o. / Kompania Węglowa S.A: Modernizacja układu zasilania

Modernizacja układu zasilania w energię cieplną z pary na wodę Ruchu Centrum KW S.A, oddz. KWK Bobrek-Centrum. Realizacja obejmowała: dostawę rur preizolowanych, zakup, dostawę, montaż i uruchomienie punktu pomiarowo - rozliczeniowego, wymiennikownie.