Przejdź do treści

Oprogramowanie dla ciepłownictwa

Współczesne modelowanie sieci ciepłowniczych byłoby niemożliwe bez nowoczesnych programów komputerowych. Pozwalają one zarządzać dużą liczbą danych, rozwiązywać skomplikowane nieliniowe równania oraz wizualizować wyniki w czytelny sposób. Połączenie systemów informatycznych i wiedzy inżynierskiej pozwoliło zrobić krok do przodu w rozwoju nowoczesnych sieci ciepłowniczych. Umożliwiło ono bowiem zaoszczędzenie czasu, pieniędzy, a co najważniejsze zapewniło bezpieczeństwo poprzez efektywniejszą kontrolę sieci ciepłowniczych.

Doświadczenie zdobyte podczas wdrożeń w zakresie narzędzi do zarządzania pracą sieci cieplnej oraz współpraca z zewnętrznymi firmami umożliwiła firmie Kelvin zostanie cenionym na rynku polskim i zagranicznym integratorem oprogramowani optymalizujących pracę systemów ciepłowniczych.

Wdrażane przez nas oprogramowania zapewniają:

 • Digitalizację sieci ciepłowniczej

 • Wizualizację sieci ciepłowniczej – budowa cyfrowego modelu sieci

 • Precyzyjne obliczenia termodynamiczno–hydrauliczne – kalibracja ciśnieniowo-temperaturowa modelu matematycznego,

 • Intuicyjną i łatwą obsługę – przyjazny interfejs użytkownika,

 • Wysoką wydajność pracy – możliwość budowy modelu szkieletowego,

 • Planowanie trybów pracy – analiza pracy na wspólną sieć,

 • Prowadzenia skutecznych analiz – analiza parametrów czynnika grzewczego,

 • Integrację z zewnętrznymi systemami IT – integracja z GIS, SCADA, ERP i inne,

 • Pracę modelu sieci w trybie rzeczywistym – bezpośrednie połączenie z systemem SCADA,

 • Wiedzę o sieci – pełny obraz produkcji na panelu użytkownika,

 • Kontrolę parametrów pracy – tworzenie predefiniowanych ostrzeżeń i alarmów,

 • Magazynowanie danych – możliwość archiwizowania pomiarów,

 • Możliwość planowania pracy źródeł – harmonogramowanie pracy jednostek wytwórczych,

 • Optymalizację pracy sieci – obniżanie temperatury zasilania.